Erfgoed.nu

Beschrijving

Voor Erfgoed.nu heeft Fenicks een provinciale inventarisatie van industrieel erfgoed uitgevoerd. Bij deze inventarisatie zijn gegevens opgehaald over de staat van onderhoud en het gebruik. Tevens is een verbinding gemaakt met andere provinciale beleidssthema’s.


Andere projecten